Termografering

Termografering kan enkelt forklares med at man ved hjelp av infrarøde sensorer tar bilde av varmeutstråling. Svakheter eller feil i elektro-anlegg og -utstyr, vil utvikle varme, som både vil skade utstyr og som også er brannfarlig. Denne varmen vil imidlertid raskt bli synlig under en kontroll med termofotografering, og på denne måten kan man raskt avdekke varmeavvikling i kabler, koblinger, sikringsskap, motorer, varmekabler og lignende.

Termografering kan utføres uten avbrudd i driften, og store deler av anlegget kan kontrolleres på kort tid. Dette er derfor en god investering i forsikring og effektivitet.

For å kunne tolke termografi, er det imidlertid svært viktig at man har tilstrekkelige kunnskaper for det fagfelt man skal kontrollere. Vår termografør er spesialisert innenfor fagområder elektro, og sertifisert i henhold til NEK 405-1 Elektrotermografi

Termografering av byggets fordelinger kan med fordel utføres samtidig med en el-kontroll av anlegget.

feil i sikringsskap
DSC_8902