Samferdsel

Rogaland Elektro har lang erfaring og bred kompetanse innenfor store og små leveranser til samferdselsprosjekter. Vi kan blant annet tilby installasjon og service av gate- og veilys, installasjon av bomstasjoner og signalanlegg, samt alle former for elektroinstallasjoner på broer og i tunneler.

Våre kunder inkluderer Stavanger Havnevesen, Statens Vegvesen, kommunale/offentlige virksomheter, idrettslag samt entreprenører og private byggherrer.

Vi prosjekterer og installerer alle typer installasjoner av utendørs anlegg, slik som for eksempel:

  • Anlegg for vei og gatebelysning
  • Signalanlegg og trafikkovervåking
  • Parkbelysning, kunstbelysning og sikkerhetsbelysning
  • Flombelysning av idretts- og fritidsarenaer
  • Flombelysning av kaier og industriområder
  • Installasjon av bomstasjoner
  • Installasjon av strømforsyning til skip o.l.
  • Utendørs strømuttak
DSC_8825