Visjon og verdier

Vi skal være en betydelig, løsningsorientert aktør i det tekniske entreprisemarkedet, hvor gode kunderelasjoner blir ivaretatt av motiverte medarbeidere. I samråd med kunden skal vi levere helhetlige løsninger og produkter. Vårt hovedfokus skal være å levere god kvalitet, til avtalt tid, i samsvar med kundens krav, og innenfor de fastsatte økonomiske rammer. Løsninger og produkter skal velges for å gi kunden lavest mulige totale kostnader i produksjons- og driftsfasen. Vår visjon er å være din foretrukne elektroentreprenør -når du trenger elektriker

TRYGGHET,

– at vi skal være trygge på jobb
Vi arbeider kontinuerlig med forbedringer for å sikre våre ansatte og gi ansatte en utfordrende arbeidsplass, hvor alle skal ha muligheter for personlig utvikling. Med trygghet vil vi motivere våre medarbeidere til å bidra med et trivelig og sikkert arbeidsmiljø. De gode resultater skal vi sammen oppnå gjennom å skape trivsel og være en lærende bedrift med evner til nytenking og hvor vi sammen er trygge. 

ANSVARLIG,

– at vi er til å stole på
Vi skal vise tillit, respekt, mot og integritet. Vi skal fremstå for våre kunder på en profesjonell og rettferdig måte. Våre verdier skal skapes ved å vise omsorg for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet. Du skal kunne stole på oss.

KOMPETANSE,

– at vi skal være imøtekommende og lærende
Vi skal lede an i arbeidslivet, våge å utvikle oss, og være nyskapende. Vi trives med nytenkning og rask respons, tørre å utfordre, og søke muligheter. Vår kompetanse skal sikre at kunders krav ivaretas, og at arbeid planlegges, styres og utføres av kompetent personell i en organisasjon som til enhver tid ønsker å lære mer og tilpasset seg krav i markedet.

KUNDEFOKUS,

– at vi skal gjøre kundereisen god fra a til å
I Rogaland Elektro pleier vi å si at kunden er sjefen. Med det mener vi at i alt vi
gjør og foretar oss skal på en vennlig og imøtekommende måte være med kunden
i fokus. Bygge og vedlikeholde gode kunderelasjoner preget av ryddighet og klare
avtaler. Legge stor vekt på å forstå kundens behov.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Rogaland Elektro vil tilstrebe de mest miljøvennlige og bærekraftige løsninger på våre oppdrag,
gjennom et tett samarbeid mellom våre kunder og leverandører. Vi vil kontinuerlig søke
forbedringer som kan redusere forurensning og bidra til å bevare miljøet. Helse, miljø og
sikkerhet skal være en integrert del av vår forretningsvirksomhet. Ulykker kan forebygges,
og vårt mål om null uhell tror vi fullt ut er oppnåelig.