El-kontroll

Norge har flere branner pr. innbygger enn de fleste land i Europa, og mer enn 40 % av alle branner i boliger skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. Gjennom El-kontrollen blir det foretatt en grundig sjekk av det elektriske anlegget, samtidig som det blir gitt informasjon om farer ved bruk av elektriske apparater, samt kontroll av røykvarsler og brannslokkingsapparater.

Etter at et anlegg er kontrollert får du en oversikt over eventuelle feil og mangler som må utbedres. Feil og mangler som blir avdekket må rettes for å få rabatt på forsikringen, og det elektriske anlegget bør kontrolleres hvert 5. år for å opprettholde sikkerhet og forsikringsrabatt.

Kontroll av det elektriske anlegget i hus og fritidsbolig er derfor en investering som både gir en tryggere hverdag og reduserte utgifter.

Rogaland Elektro er sertifisert i hht NEK 405-4 og alle våre kontrollører er sertifisert i henhold til:

NEK 405-2 Brannforebyggende elkontroll bolig,

NEK 405-2-3 Avhending bolig,  

NEK 405-3 El kontroll næring,

NEK 405-3 tillegg B el kontroll landbruk

DSC_8914