Automatikkavdeling

Vår kontortid er
Mandag-Fredag 0700-1500
Lørdag stengt.

Vår automatikkavdeling har allsidig kompetanse innen bygningsautomasjon og sentral driftskontroll (SD-anlegg).

Siden 1990 har vi levert et stort antall SD anlegg i næringsbygg, skoler, barnehager, sykehjem og kontorbygg over hele Rogaland.

Rogaland Elektro AS er en systemintegrator som forhandler internasjonale anerkjente produkter som Trend Controls, Siemens Building Automation og Wago PLS. Rogaland Elektro sine SD-Anlegg forbedrer innemiljøet og reduserer driftskostnadene for bygningene.

Trend Control SD-anlegg forbedrer innemiljøet for brukerne og reduserer energi- og driftskostnadene for bygningene.

Leverandør linker: www.trendcontrols.com ,  www.wago.no, www.siemens.no

Med automatikk avdelingen lange erfaring innen bygningsautomasjon sammen med vår faglig bredde, er vi i stand til å løse alle utfordringer innen teknisk drift og vedlikehold.

En investering i SD anlegg vil gi deg reduserte driftskostnader, og med oss som samarbeidspartner  gir det den nødvendige trygghet på at investeringen blir lønnsom.