Installasjon

Vi blir mer og mer avhengig av elektrisitet i våre bygg og anlegg. Nå med det grønne skiftet øker også sårbarheten. Vår påstand er at «mister vi strømmen så stopper Norge». For våre kunders behov skal vi være vårt ansvar bevisst, og sørge for de sikreste og mest optimaliserte anleggene.

I Rogaland Elektro har vi fokus på å gjør hverdagen enklere for deg som kunde. Vi vil gjøre vårt ytterste for å levere deg gode, optimaliserte og sikre elektriske installasjoner i bygg og anlegg. Dette sikrer vi ved å utføre følgende:

 • Gode gjennomtenkte løsninger basert på et kundespesifikt behov.
 • Profesjonelt planlagt med god dokumentasjon.
 • Energieffektive løsninger som gir lave løpende drifts og vedlikeholdskostnader.
 • God kvalitet på produkter av anerkjente leverandører.
 • Skikkelig utførelse med faglig kvalitet og stolthet.
 • Vurdere behov for reservekraftforsyning og nødstrøms anlegg

En investering i et elektrisk anlegg er ikke en engangsinvestering. I løpet av installasjonens levetid vil der i tillegg til driftskostnadene være nødvendig å utføre løpende vedlikehold. Ved fokus på dette i prosjekteringsfasen, så kan slike kostnader reduseres vesentlig.

Regelmessig tilsyn og vedlikehold vil opprettholde person- og driftssikkerheten i anlegget samt redusere de løpende driftskostnadene. Et godt planlagt anlegg vil også redusere dine egne internkontroll kostnader.

Et utvalg av de tjenester som leveres av oss:

 • Elektroinstallasjon
 • Fordelingstavler og automatikktavler
 • installasjon i maskiner
 • Tele- og datainstallasjon
 • Brannvarsling- og nødlysanlegg
 • Anlegg for Innbruddsalarm og adgangskontroll
 • Antenne- og parabolanlegg
 • ITV anlegg
 • SD-anlegg
 • Utendørs belysningsanlegg
 • Termografering (kartlegging/feilsøking ved hjelp av varmekamera)
 • Feilsøking på varmekabler
 • Sertifisert el-kontroll i henhold til NEK 405
 • Feilsøking og forebyggende utredninger
 • Varmepumper (levering og installasjon)
 • Solcelle installasjoner

Vi samarbeider tett med flere faggrupper og kan tilby totaltekniske løsninger.

DSC_8808