Personvernerklæring

Hvem vi er

Rogaland Elektro sin nettstedsadresse er: https://www.rogalandelektro.no


Innledning

Når du henvender deg til Rogaland Elektro As og oppgir personopplysninger så vil disse bli behandlet av oss og våre samarbeidspartnere slik som regnskap og IT drift.

I denne erklæring finner du opplysninger om hva som oppbevares, hvordan vi anvender dine personopplysninger, hvilke rettigheter du har i den forbindelse, hvordan vi beskytter dine personopplysninger og hvordan du kontakter oss.


Media

Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.


Hvilke personopplysninger oppbevares

Personopplysninger er all informasjon, som kan knyttes til deg som person.

Når du kontakter Rogaland Elektro eller registrerer deg på våre nettsider og oppgir personopplysninger, eller på annet vis har benyttet deg av våre tjenester, så oppbevarer vi formålstjenlig informasjon om deg som person.

Det vil si at vi registrerer og oppbevarer følgende opplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, informasjon om ditt bosted som er opplyst eller kan hentes fra offentlige registre, samt informasjon som opplyses av deg som kunde slik at vi kan utføre våre tjenester og leveranser.


Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på våre nettsider kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.


Formål ved behandling av dine personopplysninger

Vi oppbevarer og behandler opplysninger om deg for å kunne gi best mulig service og kundeopplevelse, og for å kunne:

– Identifisere deg som kunde eller mulig kunde i tilbud sammenheng

– Registrere dine kjøp og betalinger

– Utføre oppdrag

– Opprettholde våre forpliktelser i forhold til garantier og reklamasjon.

– Kontakte deg via telefon eller e-mail vedrørende oppdrag eller andre henvendelser

– Føre statistikk over og analysere på, hvilke produkter du som kunde kjøper

– Gjennomføre kundeundersøkelser via epost eller telefon

– Oppnå større kjennskap til våre kunders behov.


Det juridiske grunnlag for oppbevaring av dine personvernopplysninger

De personopplysninger som vi oppbevarer om deg, ansees som formålstjenlig informasjon for å kunne levere den ønskede service og rådgivning og for å oppfylle våre forpliktelser til deg som kunde og våre forpliktelser overfor nettselskap og offentlige organ.

Ved å gi oss formålstjenlige opplysninger som – navn, adresse, telefonnummer, epostadresse eller annen relevant informasjon i den løpende dialogen, gis det samtidig samtykke til oss om å kunne oppbevare og benytte slik informasjon.

Som elektroinstallatør er vi forpliktet til å oppbevare slik informasjon i minimum 5 år og inntil 10 år etter utført oppdrag.


Overføring av dine personopplysninger til andre

For at kunne utføre oppdrag og tjenester for deg, og samtidig ivareta våre forpliktelser, er vi avhengig av å videreformidle opplysninger om deg til andre selskaper som vi samarbeider med. Dvs. regnskapsfirma, IT leverandører, revisjon, nettselskap og andre bedrifter som vi må samarbeide med for å oppfylle forskriftsmessige krav. Disse selskap utenom offentlige myndigheter og nettselskap behandler personopplysninger på våres vegne og skal ikke anvende dem på til egne formål.


Sletting av dine personopplysninger

Opplysningene oppbevares så lenge det er påkrevd i henhold til lovgivningen og nødvendig for å opprettholde kundeforholdet. Hvis du meddeler oss at du ikke lenger ønsker å være kunde eller vil slettes i våres register, vil alle dine opplysninger bli slettet når loven tillater sletting.


Dine rettigheter

Du har ut fra personvernlovgivningen en rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter, må du kontakte oss. Du kan lese mere om dine rettigheter på www.lovdata.no «lov om behandling av personopplysninger».


Rett til å få innsikt i dine personopplysninger

Du har rett til å få innsikt i, hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. Adgangen kan likevel være begrenset bl.a. av hensyn til forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter.


Rett til at få uriktige personopplysninger rettet eller slettet

Hvis personopplysninger som vi har om deg er uriktige, har du rett til at få dem rettet.

Hvis du mener at dine data ikke lengere er nødvendige i forhold til formålet som vi har innhentet dem til, kan du be om at få dem slettet. Du kan også kontakte oss, hvis du mener, at dine personopplysninger blir behandlet i strid med lovgivningen eller andre rettslige forpliktelser.


Rett til at gjøre innsigelse mot vår bruk av dine personopplysninger

Du har rett til at gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Hvis din innsigelse er berettiget, plikter vi å sørge for at slik bruk av dine personopplysninger opphører.


Utlevering av dine personopplysninger (dataportabilitet)

Du har rett til å få overført de personopplysninger du har stilt til rådighet for oss, eller som vi bruker om deg for å utføre oppdrag og service for deg. Hvis du ønsker at gjøre bruk av din rett til datautlevering, vil du motta dine personopplysninger fra oss i et alminnelig anvendt format.


Beskyttelse av dine personopplysninger

Vi stiller høye krav til datasikkerhet, også når det gjelder beskyttelsen av dine personlige opplysninger. Dette gjør vi ved å benytte oss av anerkjente leverandører, datasystemer og samarbeidsparter som selv stiller høye krav til sikkerhet.


Endringer av vår personvernpolitikk

Hvis der skjer endringer i vår personvernpolitikk, vil en oppdatert versjon alltid ligge på våre nettsider. Vi anbefaler at du jevnlig gjennomgår vår personvernerklæring, slik at du er kjent med gjeldende versjon.


Henvendelser og klageadgang

Har du spørsmål eller ønsker du at gjør bruk av dine rettigheter kan du kontakte oss.
Du kan også klage til www.datatilsynet.no, hvis du ikke er tilfreds med vår måte å behandle dine personopplysninger på.


Infomasjonskapsler på websiden (cookies)

Vi bruker cookies for å gi deg bedre tjenester. Noen cookies er helt nødvendige for funksjonaliteten på nettsidene, mens andre blir brukt til å forbedre ytelsen og brukeropplevelsen.

Funksjonelle cookies brukes til å:
– huske innloggingsopplysningene dine
– ivareta sikkerheten når du er innlogget
– sørge for at nettsidene ser konsistente ut

Ytelsescookies brukes til å:
– forbedre ytelsen til nettsidene gjennom å laste sidene raskere
– forbedre brukeropplevelsen

Målrettede cookies brukes til å:
– la deg dele og like innhold
– sende informasjon til andre nettsteder for å tilpasse reklamen deres

Eksempler på bruk

Cookies brukes til å gi deg bedre tjenester, for eksempel gjennom å:
– aktivere en tjeneste som gjenkjenner enheten din, så du slipper å oppgi samme informasjon flere ganger
– huske at du allerede har oppgitt brukernavn og passord når du er logget på sidene, så du ikke trenger å gjør det om igjen for hver side
– måle hvor mange som bruker tjenestene, så vi kan gjøre dem enklere og raskere
– analysere data for å hjelpe oss å forstå hvordan du bruker tjenester på nettet, slik at vi kan forbedre dem

Hvis du ikke tillater oss å bruke cookies, vil visse funksjoner og nettsidene ikke fungere som de skal.
Dersom du vil slette cookies som allerede er lagret på datamaskinen din, må du følge instruksjonene for nettleseren ved å klikke på Hjelp i menyen.

Du kan lese mer om cookies og hvordan du bruker dem på www.aboutcookies.org eller ved å klikke på Hjelp i nettleseren din.


Statistikk

Google Analytics

Vi benytter Google Analytics for å måle antall besøkende, hvilke sider som er mest populære, hvor lenge besøkene varer og annen tilhørende informasjon.

Denne informasjonen er anonymisert så langt det lar seg gjøre via Google Analytics’ verktøy, og den benyttes kun for å gi ett helthetsinntrykk, vi identifiserer ikke enkeltpersoner gjennom statistikkinnhenting.

Les mer i personvernserklæringen fra Google.

Jetpack

Visninger av sider og artikler, samt hvilke lenker som trykkes på, hvilke søkeord man benyttet for å finne nettsiden og hvilket land den besøkende er fra samles opp via Jetpack.

Annen data som inkluderes når denne informasjonen samles er den besøkendes IP adresse, nettleser versjon, tilgjengelige språk, samt hvilken side man ble referert videre fra.

Dersom man er en WordPress.com bruker, og er innlogget deres tjenester, så blir også brukernavn og bruker-id fra denne tjenesten innhentes.

Denne informasjonen lagres i 28 dager for å aggregere statistikk, og vi har ikke tilgang på data som kan identifisere individer.

Les mer i personvernserklæringen til Automattic.


Kontaktopplysninger

Rogaland Elektro AS
Auglendsmyrå 5 – 4016 Stavanger
Org. nr. 981 513 886
Telefonnr.: 51 85 50 00
Mail: post@rogalandelektro.no

Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler om deg er daglig leder i Rogaland Elektro