Våre hjem fylles med stadig flere produkter og løsninger som krever elektrisitet. Det er derfor viktig at det elektriske anlegget dimensjoneres både for det behov som skal dekkes i dag, men også med muligheter for fremtidige utvidelser. La oss ta en gjennomgang av ditt boligprosjekt, og gi en vurdering av hvilke løsninger som passer best for deg!