Vær forberedt på Lyn og torden.

Lyn

Hva bør en gjøre når det tordner og lyner?

Vi er nå inne i en periode med vesentlig høyere hyppighet av tordenvær. I Norge registreres det årlig mange branner som følge lyn, og forsikringsselskapene mottar flere tusen skademeldinger hvert år. Sjansen er likevel liten for at du blir direkte truffet av lynet. Det er imidlertid mye større sjanse for at overspenninger kommer inn via strømnettet til boligen.

Selv mindre overspenninger kan ødelegge elektrisk utstyr. Mindre overspenninger kan oppstå dersom et lyn slår ned i strømnettet et eller annet sted utenfor boligen. Overspenningen kan da “flyte” i strømnettet og nå din bolig med en styrke som er akkurat stor nok til å ødelegge en PC eller en TV. Mange vet ikke en gang at det er Lynet som har forårsaket skaden. En stor del av disse skader kan hindres ved hjelp av et overspenningsvern.

Hva er tordenvær og hva kan skje?

Tordenvær oppstår når varm fuktig luft stiger opp og møter kaldluft i høyere luftlag og danner ispartikler. Partiklene skaper statisk elektrisitet når de faller ned og møter bobler med raskt oppstigende luft.  Når dette skjer så oppstår det en utladning i form av lyn.

Lyn er en stor elektrisk utladning med temperatur opp mot 30 000 °C . Lynet kan overføre en kortvarig strøm på opp mot 10 000 ampere og spenninger på flere tusen volt. Til sammenligning så har vi normalt 10 og 16 ampere sikringer i våre boliger og spenning på 230V. 

Når lynet slår ned i strømnettet, sendes det ut en spenningspuls/ overspenning som kan følge ledningsnettet helt inn i din bolig og skade eller ødelegge utstyr. Lynet trenger altså ikke slå ned akkurat i din bolig for å være ødeleggende. Skader kan oppstå som følge av lynnedslag i nabohus, nettselskapets strømnett og annet langt utenfor huset.

Selv om vi i Norge er i utkanten av typiske områder som er utsatt for veldig ekstremt tordenvær, så kan det oppstå kraftige tordenbyger som kan gjøre stor skade. Alle våre elektriske produkter som er tilkoblet strømnettet er utsatt. Mest utsatt er TV, PC, nettverkselektronikk, elektroniske termostater, lavvoltbelysning, kjøleskap, frysebokser o.l. Men også elektrisk ledningsnett i bygninger og annet elektrisk utstyr er utsatt.

Hvordan skal man beskytte seg mot lyn (overspenning)?

Det er viktig å skille mellom lynvern og lynavleder. Lynvern beskytter mot overspenninger som kommer inn via strøm eller telekabler og er den vanligste årsaken til lynskader. Lynavleder er et omfattende ledningssystem som monteres på utsiden av en bygning, og beskytter bygninger mot direkte lynnedslag. Skade som følge av direkte tordenvær / lynnedslag forekommer langt sjeldnere en overspenninger som kommer inn via kabler.

Vi har mer elektrisk utstyr i våre boliger nå en før som bør beskyttes, og i 2012 ble det innført et krav om overspenningsvern i alle nye installasjoner.

El. anlegget beskyttes best ved å montere et lynvern på fagspråket kalt overspenningsvern. Overspenningsvern kan man montere flere steder. Det viktigste er et overspenningsvern i sikringsskapet. Dette vernet avleder de største overspenninger til jord. Installasjon av slike vern må gjøres av en elektriker. Vanligvis er det beskrevet i kursfortegnelsen i sikringsskapet om overspenningsvern er montert. Er du likevel usikker på om ditt elektriske anlegg har et slikt vern, bør du bestille en elektriker for å ta en sjekk.

I tillegg til vernet i sikringsskapet, bør man også ha et såkalt finvern, som plugges mellom kontakten på veggen og støpselet på dine apparater. Dette finvernet tar seg av den overspenningen som vernet i sikringsskapet slipper igjennom. Finvern benyttes vanligvis på utstyr som tv, pc, routere etc.

Dagens forskrifter for elektriske anlegg stiller krav om at det skal monteres overspenningsvern i anlegget, og det gis klare anbefalinger om at slike overspenningsvern også bør monteres i eldre anlegg.

Overspenningsvern er ikke dyre, og koster sjelden mer en egenandelen ved en event. forsikringssak. I tillegg unngår en alt ekstra arbeidet en skade medfører.

Har du nylig fått installert El-bil lader så skal du også ha fått montert overspenningsvern samtidig, hvis du ikke hadde fra før. Men sjekk uansett for sikkerhetsskyld.

Gode råd når tordenværet herjer!

– Hold deg innendørs
– Trekk ut kontaktene til elektronisk utstyr som PC, ladere og telefon både trådløse og fast telefon.
– Ikke stå for nær vinduer, åpne dører, kraftledninger, telefonstolper og høye trær
– Hold deg i bilen der er du trygg, men kom deg på land hvis du bader eller er i åpen båt
– Ikke fyll drivstoff på bil eller båt
– ikke lad elbilen
– Ikke bruk fiskestang, golfkøller eller lignende når tordenværet herjer.

Gode råd dersom lynet har slått ned i din bolig:

– Bruk dine viktigste feilsøkingsinstrumenter: Syn, luktesans, hørsel og sunn fornuft.
– Test at alt elektrisk utstyr fungerer som det skal.
– Støy på radio og TV kan være tegn på skade.
– Sjekk stikkontakter, koblingsbokser, brytere og kabler for synlige skader. Misfarging og/eller brente flekker kan indikere skade. Kjenn etter om utstyret er unormalt varmt.
– Hold sikringsskapet lukket. Sjekk at det er tett og isolert rundt ledningene fra sikringsskapet.
– Sjekk at skrusikringene er godt tilskrudd. Hvis sikringene er ubehagelig varme må du kontakte elektroinstallatør.
– Sjekk indikatoren på overspenningsvernet.
– Kontakt elektroinstallatør for å få sjekket det elektriske anlegget og for å få det reparert hvis du oppdager feil som for eksempel at du får elektrisk støt, lyset blinker, det lukter brent eller dersom du har sett gnister eller hørt knitring

Husk at det veldig ofte oppstår senskader på elektriske anlegg og utstyr. Spesielt utsatt for senskader er kjøleskap, fryseboks og elektronisk utstyr som TV etc.

Lurer du på hvor lynet slår ned? Følg lynradaren her!

Publisert under