Rogaland Elektro overtar Arne Byberg på Sola

Image

Rogaland Elektro AS har inngått en avtale med Arne Byberg AS om virksomhetsoverdragelse av Arne Byberg sin drift. Partene er enige om at Rogaland Elektro AS skal overta og slå sammen selskapene under sitt navn. Overtagelsen vil gjelde fra 1. mai 2023.

Rogaland Elektro AS har som strategi å vokse, både organisk og ved hjelp av strategiske oppkjøp der det vil være naturlig for å styrke selskapets konkurranseposisjon i markedet. Vi ser at en god geografisk spredning av mindre enheter i lokalmiljøet som er tett tilknyttet hovedenheten, vil gi en god økonomisk og miljønyttig gevinst for våre kunder

Elektrobransjen er i kontinuerlig endring og vi må tilpasse oss våre kunders behov for våre tjenester innen elektro, automasjon og vår kunnskap til gjennomføringen av det grønne skifte. Mange av våre kunder har behov for flere av våre tjenester, og forventningene til Rogaland Elektro AS fra våre kunder øker stadig. Vi vokser i størrelse både organisk og ved oppkjøp, og styrker nå teamet ytterligere gjennom oppkjøpet av virksomheten i Arne Byberg AS. Det var et naturlig valg å styrke oss i Sola regionen gjennom dette oppkjøpet. Med dette strategiske oppkjøpet vil vi bedre kunne yte vår gode service til våre kunder på Sola og gi Arne Byberg AS sin kundemasse et enda større og bredere utvalg av tjenester.

Publisert under