Vurderer du solceller på ditt bygg?

solceller

Viktig å tenke på med solceller

Et solcelleanlegg på taket gir deg en god muligheter til å redusere din strømregning. Et solcelleanleggsstørrelse angis i KWp (kilowatt peak), som er den høyeste verdien anlegget gir av strøm når solforholdene er på sitt optimale. Det er flere faktorer som spiller inn i forhold til årsproduksjon av strøm, slik som for eksempel vinkelen på taket og hvilken himmelretning taket ligger mot.

I Rogaland kan du forvente at et 10KWp anlegg vil gi rundt 8500 – 9500 KWh pr. år.

Krav og regler

Det er en del krav og regler du må forholde deg til. Et solcelleanlegg er en del av den faste elektroinstallasjonen i bygget. Tilsynsmyndighet for solcelle installasjoner er det lokale eltilsyn som ligger under nettselskapet.

Krav som bla. gjelder:

 • Solcelleanlegg skal installeres av registrert elektroinstallatør
 • Krav om at invertere tilfredsstiller normkrav til spenningskvalitet
 • Krav om at et solcelleanlegg meldes inn til og godkjennes av nettselskap
 • Egne krav for å kunne ivareta brannvesenets innsats under brann i bygg.
 • Krav til merking av bygg og dokumentasjon.

I noen tilfeller vil denne typen installasjoner også være omfattet av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Foreks. ved at solcelleanlegget monteres slik at det endre på byggets fasade, installert over flere bruksenheter, bryter med krav i reguleringsplan hvor det foreks. er angitt farge på taktekking og ikke minst for vernede bygg. Men stort sett anses solcelleanlegg for å være et mindre tiltak, hvor det er gitt et generelt unntak fra søknadsplikten. Uansett så er det anbefalt å sjekke med kommunen om installasjonen er søknadspliktig.

Lønner det seg med solceller på taket?

Når du satser på å installere solceller, så bør du legge et langsiktig perspektiv til grunn. Normalt pleier vi å si at et solcelleanlegg betaler seg selv ned i løpet av 10 – 15 år, som følge egenproduksjon og salg av strømmen du ikke benytter selv. Skulle vi fremover få priser slik som sommeren 2022, så vil nedbetalingstiden reduseres betraktelig.

Levetiden for et solcelle anlegg er vanligvis 25 år (produsentens ytelsesgaranti). Men vil kunne produsere i mange år etter dette med noe lavere ytelse. Totalt sett vil investeringen være lønnsom i de fleste tilfeller. Får du støtte fra Enova vil nedbetalingstiden og lønnsomheten bli enda bedre.

Enovastøtte solcelleanlegg

Du får inntil 47 500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet. El-produksjon med solceller betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol. Du kan også få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til strømselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

Du kan også få støtte til solceller i din fritidsbolig

Sjekk her om du kan søke Enova om støtte til ditt solcelleanlegg

Ta kontakt med oss

Det er også viktig å huske på at du må få avklart en del forhold før du går til anskaffelse av et solcelleanlegg. Vi i Rogaland Elektro har samarbeid med flere byggfirma for å ivareta taket ditt på en god måte, dette for å sikre at taket holder tett også etter at solcelleanlegget er montert. I de fleste tilfeller kan det også være lurt å få sjekket tilstanden på taket før det monteres solceller, holder undertaket i minst 25 år til?

Sjekkliste

 • Gjennomfør en taksjekk.
 • Sjekk med kommunen om tiltaket er søknadspliktig.
 • Send inn søknad til kommunen hvis det er påkrevd.
 • Kontakt Rogaland Elektro for å få beregnet anlegget.
 • Rogaland Elektro melder inn solcelleanlegget til nettselskapet
 • Ved godkjenning fra nettselskapet så kan anlegget bestilles og installeres.
 • Registrer deg som plusskunde hos strømleverandøren slik at du kan selge strømmen du selv ikke benytter.

NB! Det kan lønne seg å være ute i god tid ettersom behandlingstiden hos ulike aktører varierer.

Publisert under