Nå kommer snart strømregningen din for Juli måned!

strømforbruk

Det kan være vanskelig å forstå hva de enkelte begrep på strømregninger er og hvordan de beregnes. Vi har hentet inn informasjon fra nettleverandører og forhåpentligvis gjort det litt enklere å forstå.

Strømregningen enkelt forklart!

Ny modell for strømpris blir etter 1 juli 2022 beregnet ut fra hvor mye du bruker, når du bruker og hvor mye du bruker samtidig.

Den nye strømregningen er oppdelt i følgende satser:

  • Energipris variere som kjent veldig mye og prises pr kWh
  • Nettleie kapasitetsledd prises i trinn på 5 kW (0-5kW, 5-10kW, osv.)
  • Nettleie energiledd dag (mellom kl. 06:00-22:00) 28,09 øre som prises pr. KWh
  • Nettleie energiledd kveld/helg 20,09 øre som prises pr. kWh
  • Avgift til staten, forbruksavgift 19,26 øre som prises pr. kWh
  • Avgift til staten, energifondet 1,25øre som prises pr. kWh

Energiprisen

Energiprisen er prisen på strømmen du bruker. Prisen kan variere veldig fra time til time, fra noen få ører til flere kroner, gjennom dagen.

Kapasitetsledd

Kapasitetsleddet er en fastsatt månedspris som regnes ut fra gjennomsnittet av de tre høyeste strømtopper du har hatt i løpet av måneden. Strømtoppen som benyttes må ha vart i en hel time.

Eksempel:

Du har for eksempel en måned hatt følgende 3 strømtopper : 16kW, 8kW og 12kw i en hel time, gjennomsnittet blir da summen av disse delt på de 3 som i dette tilfelle blir 12kw

Den fastsatte månedsprisen vil da bli beregnet ut fra gruppen 10-15kW, som hos nettleverandøren L-nett vil gi en månedspris på Kr 475,-

Dersom strømtoppene blir redusert til maks 9,99 kW, så ville gjennomsnittet ligget under 10kW. Noe som ville redusert prisen ned til kr 350,-

Laveste trinn på kapasitetsleddet er 0-5 kW og koster 250,- pr. Måned

Ca. 90% av boligene vil kunne klare å holde seg under 10kW grensen for strømtopper. Kapasitetsleddet kan begrenses med enkle rimelige løsninger.

Skal du installere elbillader hjemme? Sjekk spareløsningen her .

Energileddet

Energileddet variere mellom dag og kveld/ helg. Energileddet betales etter hvor mange kilowattimer strøm du bruker.

Det vil være en pris på dagtid, og en litt lavere pris om natten (klokken 22.00 – 06.00) og i helgen (fredag kl 22.00 – kl 06.00 mandag. Prisforskjellen mellom dag og kveld/helg er 8 øre.

Forbruksavgift

Forbruksavgiften også kalt el. avgift er en avgift som staten tar for all elektrisk kraft i Norge. Satsen er senket 1,5øre fra 2021 og er gjeldende for privat og mindre næring i perioden april til desember 2022

Energifondet

Energifondet har som formål å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Enova er tildelt oppdraget med å forvalte fondet. For hver kWh som den enkelte bruke så må det betales av avgift som for tiden er 1,15 øre. Søk om støtte hos Enova

Alle priser er hentet fra nettleverandør L-nett og er oppgitt inkl. Merverdiavgift.

Publisert under