Du kan fortsatt få utført elektrikerarbeid hjemme under Covid 19

Ja du kan fremdeles bestille elektriker i disse tider med begrensninger på besøk i hjemmet?
Les mer i saken.

Selv om situasjonen med spredningen av koronaviruset igjen er økende og nye nasjonale innstramninger ber om begrenset besøk i hjemmet, så er det fullt ut mulig å få utført elektrikerarbeid i hjemmet.

Vi har stor forståelse for at mange føler seg utrygge og har behov for å verne seg og sine. For oss handler det om å ta ansvar, og være forberedt.
derfor utstyrer vi våre elektrikere med nødvendig smittevernutstyr i servicebilene. Arbeidene utføres i god avstand fra der hvor du som kunde oppholder deg.

I tillegg har vi kjøpt inn utvidet smittevernutstyr til bedriften for å kunne avhjelpe i vanskelige situasjoner dersom du er smittet eller er særlig utsatt.

Når du bestiller oppdrag fra oss så skal vi gjør vårt ytterste for at vi ikke bidrar med smitte eller viderefører smitte.

Normal situasjon!

I normal situasjon så gjelder vanlige regler som å holde avstand, ikke håndhilse, god hånd og hostehygiene. Er du i en risikogruppe eller er bekymret for at våre elektrikere kanskje kan bringe smitte med seg, så ber du elektrikeren om å benytte hansker og ansiktsmaske. Dette vil våre elektrikere ha tilgjengelig i sine servicebiler.

I karantene!

Dersom du er i karantene, så vil vi kunne utføre oppdrag som vanlig. Men i slike tilfeller ønsker vi informasjon om at dere er i karantene. Dette for at våre elektrikere kan stille forberedt. I tillegg til reglene over så vil vi be dere om å oppholde dere i andre områder av huset en det området det arbeides i.

Når du er smittet!

Er du i isolat fordi du er smittet, så vil vi også kunne utføre arbeid hos dere. Slike tilfeller er forbeholdt øyeblikkelig hjelp ved strømbrudd eller branntilløp i de elektriske anlegget. Det er viktig  at dere informerer oss om dette på forhånd, slik at vi kan stille forberedt med utvidet smittevernutstyr. Vi ønsker å kunne avhjelpe i en slik vanskelig situasjon, og håper på forståelse for at vi utsetter andre typer oppdrag hos deg til du er frisk.