Oppdatert informasjon vedr. elektrikerarbeid hjemme under Covid 19

Smittevernutstyr

Situasjonen med spredningen av koronaviruset er fremdeles utfordrende med nye muterte varianter og kommunale samt nasjonale innstramninger. Dette begrenser besøk i hjemmet, men det er mulig å få utført elektrikerarbeid i hjemmet.

Vi har stor forståelse for at mange føler seg utrygge og har behov for å verne seg og sine. For oss handler det om å ta ansvar, og være forberedt. derfor utstyrer vi våre elektrikere med nødvendig smittevernutstyr i servicebilene. Arbeidene utføres i god avstand fra der hvor du som kunde oppholder deg.

I tillegg har vi kjøpt inn utvidet smittevernutstyr til bedriften for å kunne avhjelpe i vanskelige situasjoner dersom du er smittet eller er særlig utsatt.

Når du bestiller oppdrag fra oss så skal vi gjør vårt ytterste for at vi ikke bidrar med smitte eller viderefører smitte.

Normal situasjon!

I normal situasjon så gjelder vanlige regler som å holde avstand, ikke håndhilse, god hånd og hostehygiene. Er du i en risikogruppe eller er bekymret for at våre elektrikere kanskje kan bringe smitte med seg, så ber du elektrikeren om å benytte hansker og ansiktsmaske. Dette vil våre elektrikere ha tilgjengelig i sine servicebiler.

I karantene!

Dersom du er i karantene, så håper vi på forståelse for at vi utsetter oppdraget til etter at karantene tiden er utløpt. Vi kan i nødstilfeller hjelpe dere, men slike tilfeller er forbeholdt øyeblikkelig hjelp ved strømbrudd eller branntilløp i de elektriske anlegget. Det er viktig  at dere informerer oss om dette på forhånd, slik at vi kan konfererende med smittevernsrådgiver i kommunen og stille forberedt.

Når du er smittet!

Dersom du er smittet, så håper vi på forståelse for at vi utsetter oppdraget til etter at karantene tiden er utløpt. Vi kan i nødstilfeller hjelpe dere, men slike tilfeller er forbeholdt øyeblikkelig hjelp ved strømbrudd eller branntilløp i de elektriske anlegget. Det er viktig  at dere informerer oss om dette på forhånd, slik at vi kan konfererende med smittevernsrådgiver i kommunen og stille forberedt

Publisert under