Hjelp av elektriker under Covid 19

Lurer du på om du kan bestille elektriker i disse koronatider?

Her kan du lese om våre tiltak for å kunne hjelpe deg.

Situasjonen med spredningen av koronaviruset er igjen økende og legger føringer for all aktivitet. Det vi nå igjen står overfor er ikke en ønsket situasjon. Flere føler seg utrygge og har behov for å verne seg og sine. Det medfører en del utfordringer for de bedrifter som yter service i privat og næringsmarked.

For oss handler det om å ta ansvar, med å være forberedt. Vi forholder oss til de råd som Folkehelseinstituttet gir, og våre serviceelektrikere har med nødvendig smittevernsutstyr i servicebilene for vanlige oppdrag. I tillegg har vi kjøpt inn utvidet smittevernutstyr til bedriften for å kunne avhjelpe i vanskelige situasjoner dersom du er smittet eller er særlig utsatt.

Når du bestiller oppdrag fra oss så skal vi gjøre vårt ytterste slik at vi ikke bidrar med smitte eller viderefører smitte.

Normal situasjon!

I normal situasjon så gjelder vanlige regler som å holde avstand, ikke håndhilse, god hånd og hostehygiene. Er du i en risikogruppe eller er bekymret for at våre elektrikere kan overføre smitte til deg, så ber du elektrikeren om å benytte hansker og ansiktsmaske. Dette vil våre elektrikere ha tilgjengelig i sine servicebiler.

I karantene!

Dersom du er i karantene, så vil vi kunne utføre oppdrag som vanlig. Men i slike tilfeller ønsker vi informasjon om at dere er i karantene. Dette for at våre elektrikere kan stille forberedt. I tillegg til reglene over så vil vi be dere om å oppholde dere i andre områder av huset en det området det arbeides i.

Når du er smittet!

Er du i isolat fordi du er smittet, så vil vi også kunne utføre arbeid hos dere. Slike tilfeller er forbeholdt øyeblikkelig hjelp ved strømbrudd eller branntilløp i de elektriske anlegget. Det er viktig  at dere informerer oss om dette på forhånd, slik at vi kan stille forberedt med utvidet smittevernutstyr. Vi ønsker å kunne avhjelpe i en slik vanskelig situasjon, og håper på forståelse for at vi utsetter andre typer oppdrag hos deg til du er frisk.