Hjelp av elektriker!

Lurer du på om du kan bestille elektriker i disse koronatider?

Her kan du lese om våre tiltak for å kunne hjelpe deg.

Situasjonen med spredningen av koronaviruset er dramatisk og legger kraftige føringer for all aktivitet. Det vi nå står overfor er både uventet og en uønsket situasjon. Mange føler seg utrygge og har behov for å verne seg og sine. Det medfører en vesentlig lavere aktivitet, også for de bedrifter som yter service i privat marked.

For oss handler det om å ta ansvar, men også om å være forberedt. I den forbindelse så har vi laget prosedyrer for hvordan vi håndterer oppdrag hjemme hos våre kunder. Vi forholder oss for øvrig til de råd som Folkehelseinstituttet gir.

Når du bestiller oppdrag fra oss så vil vi forholde oss som følger

Er du ikke i karantene eller i isolat(smittet) så gjelder vanlige regler som å holde avstand, ikke håndhilse, god hånd og hostehygiene. Er du i en risikogruppe og er bekymret for at våre elektrikere kan overføre smitte til deg, så kan du be elektrikeren om å benytte hansker og maske.

Dersom du er i karantene, så vil vi kunne utføre oppdrag som vanlig. Men i slike tilfeller ønsker vi informasjon om at dere er i karantene. Dette for at våre elektrikere kan stille forberedt. I tillegg til reglene over så vil våre elektrikere benytte hansker og maske. I slike tilfeller vil dere bli bedt om å oppholde dere i andre områder av huset en det området det arbeides i.

Er du i isolat fordi du er smittet, så vil vi også kunne utføre arbeid hos dere. Slike tilfeller er forbeholdt øyeblikkelig hjelp ved strømbrudd eller branntilløp i de elektriske anlegget. Det er viktig  at dere informerer om dette på forhånd. Vi har fått tak på et lite parti med smittevernutstyr for å kunne avhjelpe i en slik vanskelig situasjon, og håper på forståelse for at vi utsetter andre typer oppdrag hos deg til du er frisk.