Rogaland Elektro AS overtar Bringedal Elektro AS

RE&BE

Rogaland Elektro AS har inngått en avtale med Bringedal Elektro AS om virksomhetsoverdragelse av Bringedal Elektro AS. Partene ble enige om at Rogaland Elektro AS skal overta og slå sammen selskapene under sitt navn. Overtagelsen fant sted 1 november 2019.

Rogaland Elektro AS har som strategi å vokse, både organisk og ved hjelp av strategiske oppkjøp der det vil være naturlig for å styrke selskapets konkurranseposisjon i markedet.

Elektrobransjen er i stadig endring og vi må tilpasse oss våre kunders stadig skiftende behov for våre tjenester både inne elektro, automasjon og fornybar energi.

Flere av våre kunder har betydelige behov for våre tjenester, og forventningene til Rogaland Elektro AS fra våre kunder øker stadig. Vi er kommet til et punkt der vi har identifisert et behov for å vokse i størrelse og å styrke teamet ytterligere med tung fagkompetanse gjennom oppkjøpet av Bringedal Elektro AS. Dette gjør vi for å kunne håndtere kundenes økende behov med et team som står for kvalitet og pålitelighet, uttaler daglig leder i Rogaland Elektro AS.

Selv om det er vemodig å gi slipp på kontrollen over Bringedal Elektro AS etter mange år som eier av egen bedrift, er dette en helt riktig og nødvendig beslutning. Som ansvarlige eier må jeg sette bedriftens behov og de ansatte i førersetet, sier Bringedal. Det var årsaken til at det ble startet en dialog mellom Rogaland Elektro AS og Bringedal Elektro om overtakelse av driften. Dialogen endte med at det nå er signert en avtale mellom partene.

Rogaland Elektro AS er eid 100% av selskapet Tempo Holding AS som utelukkende har lokale eiere som også arbeider i bedriften.

Vi er svært glade for den tilliten vi er gitt for å videreutvikle bedriften. Bringedal Elektro har mange dyktige fagfolk som passer svært godt inn i Rogaland Elektro-familien.

Denne avtale er med på å styrke laget slik at vi kan ta på oss større oppdrag, sier daglig leder i Rogaland Elektro AS. Han karakteriserer Bringedal Elektro som en meget veldrevet bedrift som Rogaland Elektro ser frem til å bli enda bedre kjent med.

Publisert under