På jakt etter ny jobb eller nye utfordringer?

IMG_0270

Er du elektriker med fagbrev og ønsker å være med på elektroarbeidene til et av Norges største og mest omfattende byggeporsjekt?
I så fall må du følge med på våre nettsider eller sosiale medier. Legg oss til allerede nå, så vil du bli holdt oppdatert.

Rogaland Elektro har i samarbeid med Rønning elektro, Stavanger Installasjon og Solland Elektro vunnet en stor kontrakt med Statsbygg på elektroarbeidene ved Campus Ås i Akershus fylke.

Prosjektet vil bli gjennomført av et felles selskap R2S Elektro AS, hvor hver av partene eier en lik andel på 25%.

Kontrakten er på totalt 272 000 000,00 kroner og påbegynnes nå i høst og ferdigstilles våren 2020.

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres i Ås kommune når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Bygningsmassen har 2300 rom fordelt på 63000m2, og vil bestå av kontorer, skole, bibliotek, stall, operasjonsrom etc. Etc.

Mer om prosjektet finner du her.

Mer om kontraktene finner du her.

R2S Elektro vil ha en grunnbemanning av ansatte fra eierselskapene, men det vil også bli ansettelser direkte i selskapet av både fagfolk og lærlinger. Vår intensjon er å hente flest ansatte her lokalt i Rogaland.

Forhistorien til R2S Elektro.
I 2015 ble nedturen innen bygg og anlegg veldig merkbar. Vi innså at vi i Rogaland Elektro måtte gjøre noen utradisjonelle tiltak for å kunne holde våre fagfolk med arbeid.

Vi visste at det var flere store prosjekt på gang i regionen, og hvis vi skulle være med på de store prosjektene så måtte vi prøve å få til et samarbeide med noen. Vi fikk nyss i at Rosenberg Worley Parsons ville tilby på elektroarbeidene i Ryfast tunnelen (Ryfylketunnelen). Dette prosjektet ville kreve mange elektrikere og vi mente det ville være feil å hente inn arbeidskraft utenfor regionen, når markedet var slik det var.
Vi kontaktet Rosenberg Worley Parsons og tilbydde personell, men dessverre nådde de ikke opp i konkurransen.

Når andre del (Eiganes og Hundvågtunnelen) av Ryfastprosjektet ble lagt ut på anbud, fant vi ut at vi måtte kunne gjøre noe på egenhånd. Rogaland Elektro tok derfor initiativet og kontaktet noen utvalgte konkurrenter med forespørsel om å få til et samarbeid for å tilby på denne kontrakten.

Den positive tilbakemeldingen vi fikk førte til et samarbeidet som vi døpte R2S. Navnet kom fra forbokstaven til Rogaland Elektro og Rønning Elektro som de to store R’er og Stavanger Installasjon og Solland Elektro som de to store S’er. Vi brukte ordspill som Ryfylke 2 Stavanger og Randaberg 2 Stavanger, og det skulle symboliserte de to tunnelene vi skulle by på.

Første milepæl var å bli prekvalifisert som leverandør med denne samarbeidsformen i prosjektet. Våren 2016 ble vår samarbeidsform godkjent av Statens vegvesen og vi var klar for tilby i konkurransen. Av forskjellige årsaker valgte vi å ikke å levere tilbud.

Våren 2017 dukket prosjektet Campus Ås opp. Troppene ble samlet igjen, og vi leverte inn tilbud på elektroentreprisen. En kontrakt vi nå har vunnet med selskapet R2S Elektro AS.

Her i distriktet kommer det flere store prosjekt fremover, bla. nytt sykehus og Rogfast. Prosjekter hvor en vil se at R2S Elektro AS er å regne med.

Publisert under