Norske Soltak AS

Norske-soltak

Solcelleanlegg er blitt en lønnsom investering for private boliger og næringsbygg, og markedet for solceller forventes en vesentlig vekst de kommende år.

I lang tid har Rogaland Elektro arbeidet med å bygge opp sin kompetanse på området og funnet frem til produkter og utstyr som er godt tilpasset norske forhold. Det har medført at vi er blitt sertifisert forhandler av fremtidsrettede solcelleanlegg fra STS Solar Technologies Scandinavia.

Vi har nå tatt steget videre og har sammen med Team Ferking As og Ordvegen AS fra nordfylket, stiftet et felles selskap, Norske Soltak AS.

Norske Soltak As har ambisjoner om å bli en ledende aktør på landsbasis og skal levere og montere solcelleanlegg tilpasset norske forhold på alle typer tak. Selskapet er etablert i Haugesund med Heine F.Birkeland som daglig leder.

Les mer på selskapets nettsider: www.norske soltak.no
Og følg oss på facebook: Norske soltak

Samarbeidet ble presentert på en pressekonferanse på grunderloftet i Haugesund, fredag 7. april 2017

Medieoppslag:
Karmøynytt
Haugesund Avis

Publisert under