Når sjekket du stikkontakten til berederen sist?

brann-i-stikk

Et viktig punkt på sjekklisten til en el. kontroll er å sjekke tilkoblingen til berederen. Vi finner mange slike tilfeller som på bilder, og ofte kan en ikke se om der er feil før en faktisk trekker ut støpselet, sier våre kontrollører.

Vi anbefaler at du sjekker støpsel og stikkontakt til berederen allerede i dag. Er det antydning til misfarging så kontakt din elektriker for å få det utbedret.

Problemet er som oftest beredere som er tilkoblet via vanlig stikkontakt på fagspråket kalt schuko. I Nyere normer for elektriske anlegg er det krav om fast tilkobling av bereder eller at den tilkobles med stikkontakt i samsvar med NEK EN 60309 dvs. såkalt industrikontakt CEE i en høyde over gulv > 1,5m.

Norm referanse: NEK 400:2014-823.55.01

Les mer

Publisert under