Tenkt brannsikkerhet nå!

brannstatestikk2015

I Desember måned brenner det oftere en ellers i året. Årsaken er som oftest levende lys og stor belastning på det elektriske anlegget.

De fem mest vanlige brannårsaken i Norge målt ut fra erstatningssum er som følger:

1 – Teknisk feil i el-anlegg og utstyr: 315 millioner kroner

2 – Komfyrbrann/Tørrkoking: 165 millioner kroner

3 – Påsatt brann: 150 millioner kroner

4 – Røyking: 90 millioner kroner

5 – Levende lys: 75 millioner kroner

Det store spørsmålet er alltid hva en kan gjøre for å unngå at en selv havner i den statistikken. Mye kunne vært unngått dersom branntilløp hadde blitt oppdaget på et tidlig stadiet. Her er noen tips om hva du kan gjør:

– Utfør en egenkontroll av det elektriske anlegget nå, se etter skader og mangler.
– Sørg for å ha nok stikkontakter, skjøteledninger er kun ment for kortvarig bruk.
– Ikke koble til utstyr som krever mye strøm over en skjøteledning
– Sjekk sikringsskap og hovedsikring for varmgang minst en gang i året, og da helst i perioder med mye forbruk.
– Bruk elektrisk utstyr slik det er beskrevet I bruksanvisningen.
– Ikke bruk gammelt elektrisk utstyr eller utstyr som er skadet.
– Skift aldri til større lyspærer en det lampen er godkjent for.
– Lading av batteri til mobiltelefoner, leker og annet oppladbart utstyr bør gjøres under tilsyn.
– Ved lading av Elbil, sørg for at kontakten er skikkelig plugget inn. Ladepunktet og kabel bør sjekkes nøye årlig.
– Monter en komfyrvakt, som kobler ut strømmen til koketoppen ved overoppheting/tørrkoking.
– Sørg for at alle røykvarslere fungerer og at batteriet er byttet.
– Bruk alternativer til levende lys. I dag finnes det veldig mange fine naturtro LED lys som er en god erstatning.
– Sørg for å få utført en el-kontroll av en sertifisert kontrollør.

Mer om elsikkerhet kan du finne på elsikkerhetsportalen.

Flere og oppdaterte data om branner og branntilløp finner du på DSB sine sider.

I statistikken for faktiske branner som skyldes elektrisk årsak i perioden fra 2010 til 2015, fordeles brannårsaken til følgende feil:

Jordfeil ant = 7
Kortslutning ant = 38
Serielysbue ant= 323
Krypstrøm ant = 25
Linjebrudd ant = 1
Overspenning = 6
Komponentsvikt = 64
Annen elektrisk årsak = 447
Overoppheting/tørrkoking ant = 734
Feil bruk – tildekking ant = 182
Feil bruk – stråling ant = 119
Manglende vedlikehold ant = 12
Feil montering ant = 12
Feil bruk – annen årsak ant = 122

Publisert under