Miljøfyrtårnsertifisering

vindturbine

Rogaland Elektro AS startet dette arbeidet våren 2016 og endelig sertifisering forventes høsten 2016.
Sertifisering som Miljøfyrtårn vil bli gjennomført i henhold til bransjekrav for elektroentreprenør, leietaker og felleskriterier.
Dette for å ivareta de miljøkrav omgivelsene stiller for hele vår virksomhet.

Fokus i Miljøfyrtårn er følgende miljøtemaer: Internkontroll, HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.
Formålet med sertifiseringen er at vi skal være en kvalifisert, miljøbevisst og attraktiv tilbyder av elektrikertjenester

Les mer:
Våre Visjoner og verdier
Hva er Miljøfyrtårn

Publisert under