Vi har flyttet vårt hovedkontor til Åsen.

image

Rogaland Elektro har flyttet sin virksomhet fra Kvitsøygaten inn i nye moderne lokaler på Åsen. Vår nye besøksadresse er Auglendsmyrå 5 – 4016 Stavanger.
Vi har beholdt våre telefonnr. og den samme postboksadressen.

Publisert under