Unødig stor risiko om jordfeilbryteren ikke virker!

image

De fleste er ikke klar over at jordfeilbrytere må testes regelmessig.
Feil på jordfeilbrytere medfører en unødvendig høy risiko dersom det oppstår feil på det elektriske anlegget. Vi anbefaler derfor at du tester din jordfeilbryter, og eventuellt får byttet den om den ikke virker.

En jordfeilbryter er i korte trekk en automatisk innretning som kobler ut strømmen dersom det oppstår en spenningsfeil. Du finner den i sikringsskapet. Hensikten med jordfeilbrytere er å forhindre brann og farlige berøringsspenninger, dersom det skulle oppstå feil i det elektriske anlegget.

Produsentene oppgir noe forskjellige intervaller for hvor ofte jordfeilbryteren skal testes, men hyppigheten av testene vil normalt fremkomme av brukerveiledningen for jordfeilbryteren som skal finnes i sikringsskapet.

Generelt bør du prøve å huske dette minst en gang hvert år.

Når du skal teste jordfeilbryteren følger du følgende fremgangsmåte:

Trykk på testknappen. Utseende og plassering av testknappen vil variere avhengig av produsenten. Jordfeilbryteren kobler da ut strømmen, og hendelen på fremsiden av jordfeilbryteren faller automatisk ned. Vipp opp igjen den hendelen som falt ned, og strømmen skal da komme tilbake.

Dersom jordfeilbryteren ikke løser ut når du trykker på testknappen, er det noe feil med den. Du må da kontakte din elektriker for å få byttet jordfeilbryteren.

I en undersøkelse fra Danmark utført av sikkerhedsstyrelsen ble de påvist feil på hele 11% av jordfeilbrytere som var over 10 år gamle.

Les rapporten fra den Danske sikkerhedsstyrelsen

Publisert under