Få kontrollerer det elektriske anlegget.

john Terje med termokamera

Det lokale el-tilsyn kontrollere ca fem prosent av nettkundene i året. Denne kontrollen blir ofte satt ut på anbud, og er basert på en overordnet risikovurdering. Feil og mangler som ofte går igjen blir viet særlig oppmerksomhet, og faren er at langt alvorligere feil og mangler ikke blir oppdaget.

5% årlig innebærer at el. tilsynets kontroll av elektriske anlegg kun foregår hvert 20. år. Det er alt for lite og alt for sjelden, ikke minst når vi vet at det er feil i minst halvparten av alle elektriske anlegg.

Høyt tempo i byggebransjen og lett tilgjengelig materiell har ført til at der er mange useriøse som tar på seg oppdrag de ikke har kompetanse til å utføre, i tillegg er det mange som fikser for mye selv. Fra el. tilsynet anslåes det at ca halvparten av rehabiliteringsoppdrag hos private i Stavanger regionen utføres som ulovlige installasjonsarbeider.

Veldig mange av disse rehabiliteringsoppdrag utføres med tanke på gevinst ved videresalg. Taperen blir neste eier som må betale prisen for et lovlig el. anlegg, men får levert et ulovlig og i mange tilfeller et farlig el. anlegg.

Bransjen har i samarbeid med bla. forsikringsselkapene utarbeidet nye normer for brannforebyggende el. kontroll. Hvor ofte en bør ta en kontroll varierer. For eksempel bør en bolig kontrolleres minst hvert 10 år, mens en bolig som leies ut bør kontrolleres oftere, og gjerne hver gang en ny leietaker flytter inn.

Er du i tvil, så ta ihvertfall kontakt med elektriker dersom du opplever en eller flere av følgende:

Sikringene går ofte
Blinkende eller flimrende lys
Enhver antydning til at det lukter brent
Kontakter er brune/svidde – spesielt rundt hullene
Lys, stikkontakter og/eller el. varmen virker ikke

Vær også ekstra observant etter det har vært tordenvær.

Har du nettopp kjøpt en nyoppusset bolig bør du også være på vakt. En viktig ting å sjekke er at det foreligger samsvarserklæring for el.anlegget. Men selv her fuskes det av useriøse. Det kan i mange tilfeller lønne seg å få utført en el. kontroll av et registrert elektroinstallatør, og helst i god tid før fristen til å klage til selger av boligen utløper.

Det er viktig å få med seg at det er eier og bruker som har ansvar for at det elektriske anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Publisert under