Brannfarlige varmtvannstanker står i norske hjem!

Foto: Politiet

OSO har forsøkt å informere bredt gjennom nasjonale medier, men fremdeles er ca 70% av de beredere med feil enda i drift. Feilen med de brannfarlige varmtvannsberederne fra OSO gjelder en komponent som har hatt en feil. Feilen har gjort at det har blitt utviklet varmgang i den elektriske tilkoblingen. Dette har ført til flere tilfeller av brann.
Slik kontrollerer du om dette gjelder en bereder hjemme hos deg: Se merkelapp på toppen av varmtvannsberederen, under et grått, avtagbart lokk. Dersom produktnummeret stemmer med numrene som er listet ovenfor, send produktnummer, produksjonsnummer, navn, adresse og telefonnummer på e-post til ledning@oso.no.

Brannfarlige varmtvannsberedere

Beredertype                    Produktnr.           Produksjonsnr. (Fra-til)
Super S 120 – 2 kW        8 000 501            01/04/2010 –> 31/01/2011
Super S 200 – 2 kW       8 000 502            01/04/2010 –> 31/01/2011
Super SE 200 – 2 kW    8 000 516             01/04/2010 –> 31/01/2011
Super SX 150 – 2 kW     8 000 601            01/04/2010 –> 31/01/2011
Super S 300 – 3 kW       8 000 503            01/06/2009 –> 31/12/2010
Super SX 200 – 3 kW    8 000 602            01/06/2009 –> 31/12/2010
Super SX 300 – 3 kW    8 000 603            01/06/2009 –> 31/12/2010
Super SC 150 – 3 kW     8 000 801            01/06/2009 –> 31/12/2010
Super SC 200 – 3 kW    8 000 802            01/06/2009 –> 31/12/2010
Super SC 300 – 3 kW    8 000 803            01/06/2009 –> 31/12/2010

Les mer En lykke at ikke huset brant ned.
Les mer Flere tusen brannfarlige varmtvannstanker står fremdeles i norske hjem

Publisert under