AMS målere

image

Monteringen av AMS målere fra Lyse starter til høsten, og 84 prosent av norske strømkunder vet ikke hva en smart strømmåler er.

SMARTE STRØMMÅLERE (AMS)
NVE har besluttet at alle norske strømkunder innen 1. januar 2019 skal ha installert elektronisk strømmåler, såkalte «smarte strømmålere».
Omkring 2-2,5 millioner målere må byttes. Det vil koste over 5 milliarder kroner.

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre målerbyttet.
Elektroniske strømmålere vil føre til enklere og riktig avregning av elforbruket, og bedre styring og utnyttelse av nettet. Målerne vil også kunne være et nyttig verktøy i tilfelle behov for rasjonering, gjennom automatisk styring av forbruket.

For nettselskapene vil fordelen ligge i enkel og korrekt fakturering av kundenes strømforbruk. De nye målerne vil automatisk overføre forbruksdata til nettselskapenes avregningssystemer, og kundene vil dermed slippe å melde inn strømforbruket sitt hver måned.Tilsvarende vil nettselskapene slippe å håndtere store mengder manuelle avlesinger.

Strømkundene skal ha enkel og rask tilgang til informasjon om strømforbruket og kraftprisen. Dette skal bidra til økt bevissthet rundt eget energiforbruk og kostnadene forbundet med dette. Det forventes at økt kunnskap og innsikt vil motivere forbrukerne til å spare strøm.

KIlde: Norsk Teknologi

Publisert under