Lading av elektriske biler, er det et problem for strømnettet?

Elbil lader

Elbilen har i de senere årene hatt en sterk vekst, og vi har nå godt over 25 000 elbiler på norske veier.

Dette fører med seg et behov for langt flere ladepunkter rundt om i landet. NELFO har i et samarbeid mellom DSB, NEK, Elbilforeningen og NELFO, utarbeidet en veileder.
Hensikten med denne veilederen er å gjøre de som planlegger og prosjekterer oppmerksomme på hvilke utfordringer slike installasjoner fører med seg, og hvordan man best mulig kan håndtere disse.
Det er kjent at elbilen kan skape støy på nettet og kan i enkelte tilfeller ansees som en problem-last, dette gjelder spesielt for enfase 32 A kurser for lading.

Veilederen om planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner finner du her:
http://nelfo.no/Documents/NELFO/Bibliotek/NELFOs_Dokumentasjonsskjemaer/aapen/elbil-for-installatoerer.pdf

Publisert under