Movember på Stavanger Torg

Torget

Rogaland Elektro As har sammen med PowerNor AS og Enersys AS gitt sitt bidrag til dette prosjektet ved å lyssette utstillingen på Stavanger Torg.

I november 2012 organiserte Henriette Framnes Time en fotografering i Stavanger Aftenblad sine lokaler med å avbilde 300 portretter av menn, som sparer barten sin for å vise sin støtte til kreftsaken og Movember organisasjonen.
Movember er en verdensomspennende organisasjon som i fjor samlet inn 140 millioner dollar, og er nå organisert i 21 land.
Portrettene av bartemennene er nå blitt en bok, i samarbeid med Wigestrand Forlag og Kai Hansen trykkeri. Boken er etterspurt fra Movember sitt hovedkontor i London, og de stiller seg sterkt bak kunstprosjektet. All salg av boken, vil gå direkte til kreftsaken.
I forbindelse med bokslipp, har hun også fått Torget i Stavanger til disposisjon for å stille ut portrettene av bartemennene. Utstillingen vil stå på Torget under hele november måned, og vil fungere som en lyspark, som alle passerer hver dag.
Henriette sin tanke om utstillingen er at folk i Stavanger skal få ett godt forhold til Torget, de skal føle seg trygge når de går gjennom hjertet av Stavanger. Monterene skal fungere som vindskjul en kald novemberdag, og de opplyste portrettene skal binde folk sammen.
Samtidig håper hun at flere ønsker å kjøpe Book of Movember etter å ha sett utstillingen, slik at de får samlet mest mulig penger inn til kreftsaken.

Publisert under