Norsk takserings forbund advarer mot dårlig elsikkerhet

RE

Elsikkerheten i norske boliger bør kontrolleres bedre og oftere, mener fagfolk i takstbransjen. Nær halvparten av alle bygningsbranner her i landet skyldes elektrisitet.
El. sikkerhetsforbundet er nå en del av Norsk takserings forbund NTF, og vil jobbe kontinuerlig for å profilere bredden og kompetansen til NTF-sertifiserte takstmenn.

Les pressemelding fra NTF.

Publisert under