Strømskader og forebygging av ulykker

Stromulykker

Hvert år rammes omkring ca 3000 yrkesaktive og et ukjent antall privatpersoner av strømulykker her i landet. Undersøkelser viser at personer utsatt for strømulykker kan få helseplager som psykiske ettervirkninger, muskel- og skjelettlidelser, samt nerveskader som følge av hendelsen. Forebyggende arbeid er viktig for å redusere forekomsten av ulykker og for å sørge for et friskt arbeidsliv.

les mer

Link til app om strømulykker

Publisert under