Feil bruk av skjøteledning!

Brent padde

Du bør ikke stole på at skjøteledninger kan erstatte en fast montert stikkontakt. I Norge påvises det årlig ca 70 branner i boliger i Norge pga. elektrisk feil i materiell. Branner i stikkontaktmateriell står for den nest største andelen av branner.

Skjøteledninger som blir brukt riktig vil normalt ikke representere noen brannfare. Bruk skjøteledning kun i korte perioder og under tilsyn, og benytt den aldri til varmeovner eller til maskiner og utstyr.

På bilde vises en skjøteledning som smeltet helt på kort tid. Her var det kun snakk om tid før det var stor fare for antennelse. Skjøteledningen var i bruk til en kjøledisk og var montert i et rom som var i daglig bruk.

Publisert under