john Terje med termokamera

Hva er termografering ?
En termografering kan enkelt forklares med at man tar bilde av varme fra utstyr en kontrollerer. Kun fantasien setter grenser, termografering kan nyttes til å registrere varmeavvikling i kabler, koblinger, sikringsskap, motorer, varmekabler ol., for å avdekke uregelmessigheter. For å kunne tolke termografi er det viktig med kunnskaper innen for det en opererer i. Vår termografør er spesialisert innenfor fagområder elektro, og sertifisert i hht NEK 405-1

feil i sikringsskap

Hvorfor termografere?
Først og fremst for bedret brannsikkerhet og driftsikkerhet. Termografering benyttes som forebyggende arbeid, og feil avdekkes før det er fare for brann eller at det medfører en kostbar driftsstans. Termografering kan utføres uten avbrudd i driften, og store deler av anlegget kan kontrolleres på kort tid.

glødende sikring
Her kan en tydelig se at en kurs er veldig belastet, feilen her kan være at sikringen ikke er tilstrekkelig fastskrudd.

påvisning varmekabel
Noen ganger ønsker en gjerne bare å kunne påvise varmekabler før en monterer noe fast i et gulv.

feilsøk varmekabel
Eller en har feil på varmekabel, og ønsker å få utbedret dette uten å måtte legge helt nytt gulv.

Uansett hva behovet er, så kan termografering være et godt og økonomisk fordelaktig alternativ.

Bestill her

Eller ta Kontakt med vår termografør