bolig

Tryggere Hverdag
Kontroll av det elektriske anlegget i hus og fritidsbolig gir en tryggere hverdag og rabatt på hus- og fritidsboligforsikring

Fakta
Norge har flere branner pr. innbygger enn mange land i Europa
Over40 % av alle branner i boliger skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr.

En el-kontroll vil kunne avdekke feil og mangler ved det elektriske anlegget og er et godt brannforebyggende tiltak

Hva er “El-kontroll“
Kontrollen omfatter en grundig sjekk av det elektriske anlegget i hus og fritidsbolig. I tillegg får du informasjon om farer ved bruk av elektriske apparater, samt kontroll av røykvarsler og brannslokkings apparat.

Etter et anlegg er kontrollert får du en oversikt over eventuelle feil og mangler som må utbedres. Feil og mangler som blir avdekket må rettes for å få rabatt på forsikringen.

Det elektriske anlegget bør kontrolleres hvert 5. år for å opprettholde sikkerheten og rabatten din.

Gjør boligen tryggere og forsikringen rimeligere.
Et dårlig elektrisk anlegg kan skape mye unødvendig spenning i hverdagen. Ved å gjennomføre en el-kontroll av boligen får du et tryggere hjem.

Dette belønnes med gode rabatter på forsikringen.

Tar du ny sjekk etter 5 år opprettholder du rabatten på forsikringen.

Hvem kan utføre kontrollen?
Alle kontrollører som er sertifisert etter normene NEK 405-2 brannforebyggende el-kontroll bolig.

Bestill her

Eller ta Kontakt med din nærmeste Rogaland Elektro Avdeling!